Metodika zjišťování dat


Vstupní data, která budou použita pro analýzu neziskového sektoru

  1. Data Českého statistického úřadu
  2. Databáze neziskových organizací serveru www.neziskovka.cz
  3. Databáze neziskových organizací webu www.kr-vysocina.cz
  4. Údaje z databází zaměřených na státní či krajské dotace neziskovým subjektům

V případě, že se nepodaří zjistit činnost organizace z výše uvedených dat, nebo se nepodaří doručit úvodní dopis na adresu, která je vedená v databázi Českého statistického úřadu, budou použity další zdroje k dohledání činnosti organizace:

  1. Vyhodnocení grantových programů Fondu Vysočina
  2. Vyhodnocení a databáze spravované jednotlivými ministerstvy – údaje o národních i evropských grantových programech. Z těchto databází použijeme kontaktní data úspěšných i neúspěšných žadatelů.
  3. Vyžádáme si pomoc měst a obcí, knihoven a dalších relevantních institucí při dohledávání neziskových organizací se sídlem v jejich správním obvodu.

Pozn. č. 1 Rozhodně musíme v naší analýze postihnout všechny neziskové organizace, které v uplynulých třech letech obdržely finanční prostředky. Od těchto organizací by bylo velmi neuvážlivé chovat se netransparentně; na druhou stranu jejich absence v analýze by výrazně zkreslovala výsledky a oslabovala výslednou pozici NNS v krajské ekonomice.

Pozn. č. 2. Tím, že do dotazování zapojíme města a obce, popř. knihovny, vzbudíme jejich zájem o tuto analýzu, což pokládám za velmi důležité, protože v budoucnu chceme, aby na tuto analýzu se zájmem čekali a pak ji v praxi používali, např. v případě komunitního plánování.

Pozn. č. 3 Prohlášení organizace za „nezvěstnou“ Prakticky jde o to, že organizace bude figurovat v databázi Českého statistického úřadu, ale nikde jinde (v žádných databázích kraje či ministerstev jako příjemce či žadatel o finanční prostředky) a dopis se jí nepodaří doručit. V tom případě zašleme na radnici, knihovnu a některou neziskovou organizaci, která se v regionu dobře vyzná, e-mail s dotazem, jestli o dané organizaci něco nevědí. Zároveň zveřejníme dotaz po dobu jednoho měsíce na serverech www.neziskovka.cz a www.partnerstvi-vysocina.cz . Pokud do jednoho měsíce nedostaneme navzdory všem těmto dohledávacím krokům žádnou odpověď, bude nezisková organizace označena za nezvěstnou.


vloženo: 05.10.2005 13:34:39

Zpět
Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster