Jak bude průzkum probíhat?


 1. Na základě informací z databází budou obeslány všechny neziskové organizace v kraji Vysočina dopisem obsahujícím dotazník, odpovědní zásilku a malé, ale příjemné překvapení. Předpokládáme, že v této první fázi obešleme cca 5200 neziskových organizací. Rovněž předpokládáme (jedná se však pouze o předpoklad) že se nám 10 – 20% zásilek vrátí jako nedoručitelné.

 2. Práci na výzkumu začneme u organizací, u nichž se nám zásilky vrátí jako nedoručitelné. Zahájíme jejich dohledávání prostřednictvím všech dostupných vstupních zdrojů a kontaktů vyjmenovaných výše. Pokud se nám nepodaří tuto organizaci po použití všech vstupních prostředků dohledat, vyvěsíme její název na internetu na webových stránkách www.neziskovka.cz a www.partnerstvi-vysocina.cz po dobu jednoho měsíce. Když se nám tato organizace nepřihlásí, ani se nám nepřihlásí nikdo, kdo tuto organizaci zná, prohlásíme ji za „nedohledatelnou“ a dále s ní již v analýze nebudeme operovat.

 3. U dotazníků, které se vrátí vyplněné oddělíme statistické údaje o nestátní neziskové organizaci (název, sídlo, kontakt,...) od ostatních údajů (údaje o ekonomických výsledcích,...).

 4. Ze statistických dat vytvoříme fungující databázi neziskových organizací na Vysočině.

 5. Ostatní data zpracujeme jako data anonymní do přehledných tabulek a grafů. V této podobě budou již jasně patrné některé trendy a skutečnosti o neziskovém sektoru jako celku i o jeho jednotlivých oblastech. Požádáme odborníky o komentář k nezajímavějším zjištěným skutečnostem.

 6. Zjištěné skutečnosti se stanou základem dvou publikací. Jedna, vydaná v malém nákladu bude určena odborné veřejnosti a bude obsahovat všechny tabulky a grafy v čisté podobě. Druhá, určená širší veřejnosti – představitelům NNO, obcí, knihovnám, informačním centrům měst,...-, bude složena ze dvou částí – přehledu NNO v kraji Vysočina a zajímavých zjištění, komentovaných odborníky na neziskový sektor.

 7. Publikace s přehledem NNO zahrne všechny fungující organizace v kraji. Tyto organizace budou v rejstříku tříděny podle
  • oblasti působení – sociální, volnočasové,...
  • místa působení.
  Stane se tak cenným zdrojem informací o službách, které neziskového organizace poskytují v jednotlivých oblastech svého působení a na jednotlivých územích obcí s rozšířenou působností. Každý, kdo bude mít zájem nějakou organizaci kontaktovat, najde zde přesně ty informace, které jsou potřebné, ať již půjde o potenciálního klienta nebo třeba o obec hledající partnery pro projekty nebo komunitní plánování.


Grafické znázornění průběhu sběru dat: Postup kontaktování NNO - modelový příklad (čísla jsou pouze ilustrativní)
vloženo: 05.10.2005 13:40:56

Zpět
Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster