Představení projektu


Partnerství pro Vysočinu…
Je ústředním mottem projektu „Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina“, podpořeného Evropskou unií, jehož realizace proběhla od 1. 2. 2005 do 26. 3. 2008

Jeho cílem bylo vybudovat v kraji partnerský dialog, v němž byli zastoupeni všichni ti, kteří mají co říci k rozhodování o budoucnosti kraje.

Vytvoření místních partnerství spojilo zástupce místních samospráv, podnikatelského sektoru, nestátních neziskových organizací, vzdělávacích institucí, úřadů práce, zájmových sdružení v oblasti rozvoje venkova i podnikatelů v oblasti zemědělství v aktivní pracovní skupinu. Výsledky partnerského dialogu těchto lidí, kteří právě díky své zakotvenosti v místním prostředí, nejlépe vědí, co je třeba změnit a do čeho je třeba investovat, byly impulsem pro vytváření společného rozvojového plánu kraje.

Partnerský dialog, z něhož plány rozvoje místních partnerství vznikly, zajistil, že podpořené projekty nebyly parciálním zájmem jednotlivců, ale právě naopak iniciovaly komplexní změny, ze kterých měla užitek větší skupina obyvatel kraje.

Využití možnosti zapojit se do rozvojových procesů umocnil pocit sounáležitosti obyvatel s vlastním regionem. Otevřený dialog vedl k tomu, že obyvatelé vnímají svůj kraj jako kvalitní a příjemné místo pro život, místo, kde máme my všichni možnost spolurozhodovat o dění, které se nás bezprostředně týká. Věříme, že díky podpoření zdravého patriotismu ve všech spoluobčanech, můžeme být na svůj domov – kraj Vysočinu – všichni právem hrdí.


vloženo: 24.08.2005 11:11:26

Zpět
Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster