Konference nestátních neziskových organizací


V sobotu 20.5. se v Třebíči uskutečnila V. konference nestátních neziskových organizací (NNO) z celého kraje Vysočina. Sešlo se zde na 110 zástupců širokého spektra organizací, dobrovolných i profesionálních z různých oblastí působení. Zúčastnění jednali za přítomnosti náměstkyně hejtmana Marie Černé a radního pro sociální oblast a neziskový sektor Jiřího Vondráčka o budoucnosti neziskového sektoru na Vysočině a o možnostech jeho dalšího rozvoje.

Úvodní část programu hodnotila dvouleté působení dosavadní volené krajské reprezentace neziskových organizací – Koordinačního uskupení (KOUS). Řeč byla zejména o tom, co se podařilo prosadit a jaké úkoly čekají reprezentaci budoucí. Byly odprezentovány výsledky Komplexní analýzy nestátního neziskového sektoru a Strategie rozvoje nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina. Zejména výsledky analýzy, která měla za úkol zmapovat současný stav neziskového sektoru na Vysočině, vzbudily velký zájem a diskuzi, ve které byla některými zástupci NNO vyzdvižena dobrá spolupráce s krajem Vysočina.

V dopoledním bloku proběhla ještě volba nových zástupců KOUS a zástupců do Rady vlády pro neziskový sektor. Polední přestávka se stala prostorem pro výměnu zkušeností a neformální diskuze zúčastněných, kteří tak využili ojedinělou příležitost setkat se s kolegy z celého kraje.

Odpolední část programu naplnily diskuze u tří kulatých stolů, na jejichž základě byla formulována usnesení této konference. Ta se týkala zejména dalšího rozvoje nestátních neziskových organizací na Vysočině. Nově zvolený KOUS tak má za úkol naplňovat konkrétními kroky a projekty Strategii rozvoje, spolupracovat s krajem Vysočina i státními orgány, prosazovat zájmy a propagovat činnost neziskových organizací na všech úrovních.


Přílohy
Pozvánka
Koordinační uskupení NNO kraje Vysočina
V. krajská konference NNO kraje Vysočina
Hledání cest k rozvoji NNO
Strategie rozvoje nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina
Komplexní analýza NNO (prezentace)
Strategie rozvoje neziskového sektoru kraje Vysočina
KOUS – činnost Koordinačního uskupení v letech 2004-06
Strategický rozvoj NNS kraje Vysočina
Zápis z konference
Usnesení konferencevloženo: 30.05.2006 12:48:42

Zpět
Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster