Konference příkladů dobré praxe – materiály ke stažení


Dne 20.6. se uskutečnila v kongresovém sále zastupitelstva Konference příkladů dobré praxe s podtitulem 10 úspěšných. V jednom z nejteplejších letošních dnů si padesátka účastníků vyslechla prezentace deseti úspěšných žadatelů o dotaci, kteří získali v letech 2004-2006 pro své projekty podporu z fondů Evropské unie, konkrétně ze Společného regionálního operačního programu.

Konferenci zahájila náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj, Marie Černá, do jejíž gesce oblast fondů EU spadá a která celou situaci s využíváním tohoto druhu podpory na území Vysočiny bedlivě sleduje. Zdůraznila zejména hlavní cíle konference – inspirovat, sdílet zkušenosti a přesvědčit, že peníze z fondů EU mohou pomoci konkrétním lidem, konkrétním organizacím u nás na Vysočině.
Zdůraznila také, že žádání o podporu z fondů EU není snadnou záležitostí, že si to jako kraj uvědomujeme a připravujeme velké množství opatření, která žadatelům ulehčují přístup k dotacím, ať již v podobě informací, školení, nebo finanční podpory na zpracování projektové dokumentace. Poté předala slovo jednotlivým úspěšným žadatelům, které ocenila nejen za to, že se nebáli do složitého procesu žádání o peníze z fondů EU pustit, ale také za to, že se chtějí podělit o své zkušenosti nejen s účastníky konference, ale prostřednictvím publikace doprovázející konferenci také se širokou veřejností.
Program konference kopíroval strukturu Společného regionálního operačního programu – z každého jeho opatření byl představen jeden podpořený projekt. Prezentace zahájili představitelé podnikatelské sféry, kteří seznámili účastníky se dvěma úspěšnými projekty v oblasti podpory podnikání. Následovaly dvě velké investice do infrastruktury v dopravě a představení krajské páteřní informační a komunikační sítě ROWANet. Kombinaci investic a následných tzv. měkkých aktivit nabídly dva projekty zaměřené na školní a celoživotní vzdělávání. Přestaven byl i projekt „Partnerství pro Vysočinu“ jako příklad dobré praxe v oblasti posilování absorpční kapacity. Celou prezentaci završily úspěšné projekty z oblasti cestovního ruchu.
Podrobně jsou příklady dobré praxe z Vysočiny popsány v publikaci, která byla vydána u příležitosti konference a je ke stažení zde společně s prezentacemi.
Přílohy
Centrum pro vzdělávání venkova - ERUDITO + Programy centra ERUDITO - vzdělávání k sociální integraci
Krajská páteřní optická vysokokapacitní síť - ROWANet
Outdoorová Vysočina
Partnerství pro Vysočinu
Pozvánka
Přestavba a stavební úpravy domu č. p. 181 v ulici Hronova v Pacově - zřízení penzionu a restauračního zařízení
Publikace Deset úspěšných
Rekonstrukce mostu evid. č. 152 - 018 v Jaroměřicích nad Rokytnou
Rozšíření produkčních kapacit firmy přestavbou skladovací haly na výrobní a nákupem nových zařízení - zahájení výroby kovových schodišť
Rozvoj strojnické výroby - KOVO UNI, s. r. o.
Škola bez bariér + Nová koncepce školy
Žijeme společně - zavedení bezbariérové dopravy v krajském městě Jihlavavloženo: 02.07.2007 12:35:38

Zpět
Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster