Představení projektu


Hlavním záměrem projektu s názvem „Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programu v kraji Vysočina II.“ zkráceně „Partnerství pro Vysočinu II.“ je podpora školení a vzdělávání účastníků na regionální úrovni zapojených do přípravy a realizace programu a projektu za účelem zlepšit připravenost kraje Vysočina na příští programovací období 2007-2013.

Dále je kladen důraz na budování rozvojového partnerství během realizace projektu. Tyto záměry jsou naplňovány prostřednictvím čtyř aktivit.

První z nich je zaměřena na zkvalitnění administrativní kapacity pro implementaci Regionálního operačního programu.
Druhá aktivita si klade za cíl naplnění Lisabonské strategie v oblasti výzkumu a vývoje v kraji Vysočina.
Třetí aktivita řeší problematiku regionální politiky a předsednictví České republiky v EU, které je plánováno na rok 2009.
Čtvrtou aktivitou je posílení administrativní a absorpční kapacity účastí klíčových aktérů na konferencích a seminářích pořádaných institucemi EU a jazyková integrace.


vloženo: 16.07.2007 10:47:35

Zpět
Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster