Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina


Neziskový sektor je v oblasti zaměstnanosti, ale též ekonomického významu a potenciálu růstu obzvláště těžko uchopitelnou oblastí. Statistická data, která jsou k dispozici postrádají úplnost a přesnost a nemohou tudíž být podkladem strategie dalšího rozvoje NNS v kraji Vysočina. Přes tuto nezmapovanost je neziskový sektor odborníky považován za oblast s velkým potenciálem růstu. Analýza tohoto typu je nutným podkladem pro další nasměrování vývoje NNS tak, aby bylo tohoto růstového potenciálu optimálně využito pro zvyšování ekonomické výkonnosti, zaměstnanosti a absorpční kapacity sektoru.

Komplexní analýza neziskového sektoru kraje Vysočina reflektuje následující 3 oblasti působení NNO:


Přílohy
Komplexní analýza NNS v kraji Vysočinavloženo: 24.08.2005 12:22:30

Zpět
Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster