Konference „Možnosti financování projektů ze strukturálních fondů EU“


Dne 22. ledna 2008 se konala konference s názvem „Možnosti financování projektů ze strukturálních fondů.
Na tuto konferenci byli sezváni zástupci řídících a zprostředkujících orgánů jednotlivých operačních programů, aby seznámili zúčastněné s aktuálními informacemi o možnostech financování projektů z operačních programů Životní prostředí, Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Lidské zdroje a zaměstnanost, Podnikání a inovace a z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.
Všechny prezentace k uvedeným operačním programům můžete najít v příloze
Přílohy
ROP NUTS II Jihovýchod
Plánované projekty v kraji Vysočina
OP Životní prostředí 1 EAV
OP Životní prostředí 2 EAV
OP Životní prostředí 1 SFŽP
OP Životní prostředí 2 SFŽP
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
OP Podnikání a Inovacevloženo: 29.01.2008 10:52:01

Zpět
Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster