Závěrečná konference projektu Partnerství pro Vysočinu


Dne 26. března 2008 se uskutečnila v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkov 57, Jihlava Závěrečná konference projektu Partnerství pro Vysočinu, který je financován ze Společného operačního programu, opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů.

Konference se zúčastnili členové Řídícího týmu projektu – Ing. Tomáš Prchal za Krajskou hospodářskou komoru kraje Vysočina, Ing. Karel Coufal za Krajskou agrární komoru kraje Vysočina, Ing. Zdeňka Švagříčková za Školu obnovy venkova a PaedDr. Ladislav Jirků, rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava. Za zástupce nestátního neziskového sektoru se konference zúčastnil RNDr. Jozef Zetěk (zástupce sekce KOUS za oblast „ekologie a životního prostředí“), který přítomné seznámil s připravovaným projektem za nestátní neziskový sektor v oblasti ochrany životního prostředí a EVVO.

V odpoledním bloku konference byly shrnuty dosažené výsledky a výstupy projektu za více než 3-letou realizaci projektu a to realizačním týmem projektu Partnerství pro Vysočinu – Martinou Kršňákovou, Ditou Tesařovou, Vendulou Hanzalovou, Zuzanou Krpálkovou, Petrem Holým a Martinem Černým. Zahraniční aktivita – spolupráce s regionem Champagne Ardenne byla představena paní Ivanou Mahelovou z Vysočina Tourism /příspěvkové organizace kraje Vysočina/. Prezentace ke stažení naleznete pod tímto článkem.


Přílohy
Pozvánka
Krajská agrární komora kraje Vysočina
Krajská hospodářská komora kraje Vysočina
Vysoká škola polytechnická
Projekt NNO – ochrana životního prostředí a EVVO
PR aktivity projektu, budování místních partnerství
Integrované projekty
Vzdělávací moduly, semináře, konference
Analýza nestátního neziskového sektoru
Projekty NNO
Zahraniční aktivity - Champagne Ardenne
Zahraniční aktivity – Brusel
Metody kvality veřejné správyvloženo: 08.04.2008 09:22:57

Zpět
Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster