Vzdělávací moduly


Vzhledem ke stále nízkému povědomí o projektovém řízení, možnostech čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, o problematice strategického řízení, veřejné podpory, auditu, kontrolní funkce, atd. jsme ve spolupráci s partnery definovali a vytváříme informačně-vzdělávací moduly. Tyto moduly se budou týkat 5 logických tematických celků projektového řízení v prostředí evropské legislativy a jejich kombinací vzniknou 3 úrovně odbornosti.

Modul Základy strukturální a regionální politiky EU
Modul Projektové řízení
Modul Studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů
Modul Veřejné zakázky a veřejná podpora
Modul Finanční kontrola a audit


Pro širší veřejnost jsou určeny moduly Základy strukturální a regionální politiky EU+Projektové řízení, pro potenciální žadatele Základy strukturální a regionální politiky EU+Projektové řízení+Studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů, a pro specialisty, odborníky, kteří by se chtěli věnovat projektovému řízení profesionálně moduly všechny.

Praktické informace:

1. Jak se přihlásím k účasti na vzdělávání?

2. V pracovním týdnu jsem plně vytížen, mám přesto šanci zúčastnit se vzdělávání?
I na pracovně vytížené potenciální projektové manažery, neuvolněné starosty obcí, a další jsme při přípravě vzdělávacích modulů mysleli. Vzdělávání bude organizováno jak v běžném pracovním týdnu (pro ty, kdo vezmou tuto svoji vzdělávací činnost jako součást své práce) tak i o víkendech.

3. Čím se mohu prokázat po absolvování tohoto vzdělávání?
Každý z modulů bude akreditován u Ministerstva vnitra, a každý účastník, jehož účast na vzdělávání bude minimálně 80%, získá certifikát o absolvování kurzu.

Statistika absolventů vzdělávacích modulů


vloženo: 01.09.2005 10:20:31

Zpět
Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster