Aktuálně


Setkání neziskových organizací z jednotlivých obcí s rozšířenou působností v kraji Vysočina
Od listopadu 2009 probíhá setkávání s neziskovými organizaci v rámci jednotlivých území kraje Vysočina – konkrétně obcí s rozšířenou působností.
Setkání pracovníků samosprávy
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravil v rámci projektu „Vysočina 21 – propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina“ další společné jednání pracovníků kraje, příslušných pracovníků obcí s rozšířenou působností, kteří mají ve své náplni práce oblast regionálního rozvoje, a pracovníků obcí, kteří mají ve své pracovní náplni koordinaci místní Agendy 21.
Dvoudenní setkání pracovníků samosprávy
Další z již tradičních akcí, kterou Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina pravidelně pořádá z podpory projektu Vysočina 21, je společné setkání pracovníků kraje, příslušných pracovníků obcí s rozšířenou působností, kteří mají ve své náplni práce oblast regionálního rozvoje, a pracovníků obcí, kteří mají ve své pracovní náplni koordinaci místní Agendy 21.
VII. krajská konference NNO
Nestátní neziskové organizace (NNO) z celého kraje se ve čtvrtek 1. dubna 2010 setkaly na již VII. konferenci NNO kraje Vysočina, která se konala v rámci projektu vysočina 21, podpořeného z Revolvingového fondu MŽP. Vyvrcholením této akce byl podpis Dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a zastřešující organizací neziskovek v kraji - KOUS Vysočina. Tato dohoda je základem pro další rozvoj spolupráce mezi orgány a institucemi kraje Vysočina a NNO působícími v kraji.
Setkávání samosprávy
V prvním čtvrtletí roku 2010 probíhala na území kraje Vysočina setkání se zástupci měst a obcí v rámci jednotlivých územních celků.
Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje NNS kraje Vysočina
V období od září 2009 do ledna 2010 proběhla aktualizace Strategie udržitelného rozvoje neziskového sektoru kraje Vysočina v rámci projektu „Vysočina 21 – propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina“.
Soutěž o SKUTEK ROKU 2009
Znáte ve svém okolí někoho, komu není lhostejné prostředí, v němž žijeme, kdo přemýšlí o budoucnosti a zapojujete se do občanských aktivit v kraji Vysočina? Pak zbystřete pozornost, neboť soutěž o SKUTEK ROKU 2009 chce přispět ke zviditelnění těchto aktivit.
Setkání pracovníků samosprávy
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravil v rámci projektu „Vysočina 21 – propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina“ další společné jednání pracovníků kraje, příslušných pracovníků obcí s rozšířenou působností, kteří mají ve své náplni práce oblast regionálního rozvoje, a pracovníků obcí, kteří mají ve své pracovní náplni koordinaci místní Agendy 21.
Vysočina 21 vyhlašuje soutěž o ceny
V rámci probíhajícího projektu Vysočina 21 byla vyhlášena soutěž o zajímavé ceny.
Setkání pracovníků samosprávy
V rámci projektu „Vysočina 21 – propagace a realizace místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina“ připravil Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina setkání pracovníků samosprávy. Toto jednání plynule navázalo na pravidelná setkávání pracovníků ORP III. stupně, která se konala v rámci projektu „Partnerství pro Vysočinu“. Okruh účastníků byl rozšířen o koordinátory místní Agendy z důvodu užší spolupráce pracovníků samosprávy v oblasti místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje.
Dvoudenní školení samosprávy
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina navázal na projekt „Partnerství pro Vysočinu“ realizací projektu „Vysočina 21 – propagace a realizace místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina“, který je podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. V rámci tohoto projektu bylo zrealizováno i dvoudenní jednání pracovníků kraje a příslušných pracovníků obcí s rozšířenou působností, kteří mají ve své náplni práce oblast regionálního rozvoje a koordinaci místní Agendy 21, pokud je obec jejím realizátorem.
ČISTÁ VYSOČINA
První aktivitou projektu „Vysočina 21“ je akce s názvem Čistá Vysočina.
Vysočina 21 – propagace a realizace místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina
Projekt „Vysočina 21 – propagace a realizace místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina“, který realizuje kraj Vysočina, je podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.
Chaloupecký zpravodaj
Obecně prospěšná společnost Chaloupky připravila „Chaloupecký zpravodaj“, jehož cílem je informovat všechny zájemce o tom, co se děje v oblasti životního prostředí.
Výstup ze semináře o využití možností Mezinárodního visegrádského fondu
Dne 6. 2. 2009 se na Krajském úřadě kraje Vysočina konala debata o možnostech využití Mezinárodního visegrádského fondu.
Debata o možnostech využití Mezinárodního visegrádského fondu
Dne 6. února 2009 se v kongresovém sále Krajského úřadu kraje Vysočina od 11.00 hodin pořádá debata o možnostech využití Mezinárodního visegrádského fondu pro realizátory akcí z Vysočiny. Akce se koná pod záštitou radního pro oblast regionálního rozvoje Ing. Bc. Martina Hyského. Mezinárodní visegrádský fond představí René Kubášek, zástupce Mezinárodního visegrádském fondu, poradce ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga.
Veletrh komunitárních programů
Eurocentrum Jihlava, Kancelář kraje Vysočina v Bruselu a další partneři uspořádali pro zájemce o informace o možnostech finanční podpory jihlavský Veletrh komunitárních programů, který byl financovaný z Evropské unie. Tento veletrh se konal pod záštitou člena rady kraje Vysočiny pro oblast regionálního rozvoje, pana Ing. Bc. Martina Hyského.
Jednání pracovníků regionálního rozvoje
Dne 10. prosince 2008 se od 10 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu kraje Vysočina B-3.15 konalo setkání pracovníků kraje a příslušných pracovníků obcí s rozšířenou působností III. stupně, kteří mají ve své náplni oblast regionálního rozvoje.
Setkání regionalistů - prosinec 2008
Dne 10. prosince 2008 se od 10 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu kraje Vysočina B-3.16 koná setkání pracovníků kraje a příslušných pracovníků obcí s rozšířenou působností III. stupně, kteří mají ve své náplni oblast regionálního rozvoje.
Setkání regionalistů - květen 2008
Dne 21. května 2008 se od 10 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu kraje Vysočina B-3.16 konalo setkání pracovníků kraje a příslušných pracovníků obcí s rozšířenou působností III. stupně, kteří mají ve své náplni oblast regionálního rozvoje.
Závěrečná konference
Závěrečná konference projektu Partnerství pro Vysočinu
Závěrečná konference projektu
Realizační tým projektu Partnerství pro Vysočinu si Vás dovoluje pozvat na Závěrečnou konferenci projektu Partnerství pro Vysočinu, financovaného ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3. Pojďte s námi po více než 3letém trvání projektu shrnout jeho výstupy a dopady v kraji Vysočina, se kterými Vás seznámí partneři a realizační tým projektu.
Starostové obcí do 500 obyvatel pozor! Informace o všech dotacích přehledně na jediném semináři!
Jste starostou/starostkou malé obce? Máte pocit, že se v informacích o nejrůznějších dotačních možnostech ztrácíte? Potřebujete získat informace o evropských, národních, krajských a dalších dotacích přehledně na jediném místě? Právě Vám je určen seminář Možnosti financování projektových záměrů obcí do 500 obyvatel!
Možnosti financování projektů ze strukturálních fondů EU - Pozvánka na konferenci
Většina operačních programů již byla Evropskou komisí schválena a podepsána… Jedna vedle druhé se otevírají jednotlivé výzvy… Některé z nich jsou na několik následujících let ojedinělou příležitostí získat podporu na projekty určitého typu… Pro každý z programů, ba pro každou výzvu, platí specifická pravidla… A kdo jiný ví o těchto specifických požadavcích více než zástupci řídících a zprostředkujících orgánů jednotlivých programů? Proto jsme je sezvali na 22. ledna na Vysočinu, na konferenci s názvem Možnosti financování projektů ze strukturálních fondů EU, aby seznámili Vás - potenciální žadatele z Vysočiny - s aktuálními informacemi o možnostech financování projektů z různých operačních programů a s aktuálními nároky na zpracování těchto projektů.
Peníze z fondů EU jsou připraveny možná právě pro Vás! Jak je získat?
Většina českých operačních programů již byla schválena Evropskou komisí! Výzvy k předkládání projektů se objevují co chvíli. Příležitost získat finanční podporu na projekty v oblasti rozvoje podnikání, životního prostředí, regionálního rozvoje, vzdělávání a dalších oblastech je tu i pro Vás. Jediné, co musíte udělat, je napsat kvalitní projekt! Nevíte, jak na to? S projektem Partnerství pro Vysočinu máte příležitost dozvědět se vše potřebné.
Zřizovatelé škol a školek pozor! Neoficiální informace o připravované výzvě na zateplování budov
Dle neoficiálních informací ze Státního fondu životního prostředí by měla být ještě do vánoc vyhlášena další výzva Operačního programu Životní prostředí zaměřená pouze na zateplování budov škol a mateřských škol. Státní fond životního prostředí velmi moudře naplánoval časový harmonogram výzvy a schvalování projektů. Oproti původně plánovanému lednovému či únorovému termínu výzvy došlo v plánování k tomuto posunu na polovinu prosince zejména proto, aby byly schvalovací procedury ukončeny do léta, a o prázdninách 2008 mohla nastat samotná realizační fáze projektu - zateplení. Žadatelé za to „zaplatí“ poměrně krátkým časem výzvy – do konce ledna.
Vyhlášení dalších výzev Regionálních operačních programů
Krátce po polovině prosince byly vyhlášeny další výzvy některých Regionálních operačních programů (ROP), včetně ROP Jihovýchod. Příležitost získat prostředky na své projekty tak po Regionálních radách a správcích silnic druhé a třetí třídy dostanou i další subjekty z Vysočiny a Jihomoravského kraje. Druhá výzva vyhlášená Regionální radou NUTS II Jihovýchod 17. prosince 2007 se týká prioritních os 2, 3 a zbývajících oblastí podpory osy. Možnost předkládat žádosti budou mít potenciální žadatelé až do konce února 2008, respektive do konce března 2008 u některých oblastí podpory osy 3.
Druhá výzva ROP Jihovýchod. Co si připravit?
Druhá výzva Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod byla vyhlášena a všichni potenciální žadatelé mají dva, maximálně tři měsíce na to, aby připravili své žádosti o dotaci na projekty občanské vybavenosti, rozvoje cestovního ruchu, dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti. Co je čeká? Jaké dokumenty si musí připravit?
ČOV a kanalizace pro obce nad 2000 ekvivalentních obyvatel
Ještě do vánoc, nejpozději však začátkem příštího roku má být podle další neoficiální informace vyhlášená výzva na ČOV a kanalizace pro obce nad 2000 ekvivalentních obyvatel. Má být otevřena do konce února 2008 a znamená snad definitivní konec sporů mezi Českou republikou a Evropskou komisí v otázkách vodohospodářské infrastruktury.
Operační programy Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Lidské zdroje a zaměstnanost – aktuality
Srdce žadatelovo zaplesalo radostí, když médii proběhla zpráva, že tyto operační programy a navíc OP Praha - Adaptabilita byly EU schváleny. K přehnanému optimismu ale není důvod. Programy jsou sice formálně v pořádku, ale chybí jim implementační struktura. Z tohoto důvodu nelze první výzvy těchto programů nelze očekávat dříve než na jaře příštího roku.
Setkání regionalistů v rámci přípravy na programovací období 2007 –2013
Na dvoudenním semináři, který se konal ve Vílanci, se sešli regionalisté obcí s rozšířenou působností III. stupně v kraji Vysočina, zástupci místních akčních skupin a místních partnerství a projektový tým projektu Partnerství pro Vysočinu.
Seminář byl zaměřen především na nové informace z oblasti strukturálních fondů EU a možnosti čerpání v plánovacím období 2007 –2013.
Byl zde mimo jiné představen také postup prací v rámci projektu Partnerství pro Vysočinu, který se nyní nachází ve 3. etapě.
Příležitost pro obce do 500 obyvatel! Aktuální výzva k Ose III Programu rozvoje venkova
5. listopadu v 7:30 byla vyhlášena první výzva osy III Programu rozvoje venkova, té jeho části, která je zaměřena na zvyšování kvality života ve venkovských oblastech a podporu rozvoje hospodářství venkova. Příležitost žádat o peníze z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova tak mají nejen obce do 500 obyvatel (u vodohospodářské infrastruktury až do 2000 ekvivalentních obyvatel), ale i ostatní subjekty působící na území těchto obcí – zemědělští i nezemědělští podnikatelé, nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob. Žádosti bude možno podávat na regionálních pracovištích Státního zemědělského a intervenčního fondu pouze do 26. listopadu do 13:00. Na přípravu žádostí tak mají žadatelé pouhé tři týdny.
Další informace o projektu na vzdělávání pracovníků v sociálních službách
V průběhu měsíce května 2007 jsme Vás informovali o přípravě partnerského projektu, jehož cílem je zvýšení kvalifikace těch pracovníků v sociálních službách, kteří nesplňují pro své stávající pracovní zařazení nové požadavky definované zákonem o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.).
Vyhlášeny první výzvy z ROP NUTS II Jihovýchod !
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásila výzvu k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. Žádosti mohou být předkládány kontinuálně a to od 17. září 2007 do doby ukončení výzvy rozhodnutím Výboru Regionální rady o odvolání, či do vyčerpání finančních prostředků, které jsou v rámci vyhlášené výzvy k dispozici, maximálně však do 31. 12. 2013. Oprávněnými příjemci podpory jsou kraje, organizace zřizované nebo zakládané krajem a Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod. Žádost musí být předložena na příslušné regionální pracoviště ÚRR podle místa realizace projektu – pro kraj Vysočina v Jihlavě a pro Jihomoravský kraj v Brně. Více informací naleznete zde.
Pozor!!!Vyhlášena první výzva Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP)
Pro první výzvu je připraveno téměř 20 miliard Kč. Žádosti o podporu bude možné podávat od 3. září do 26. října 2007. První výzva otevírá pět z celkem sedmi prioritních os. Na které typy aktivit bude možno žádat?Zateplování veřejných budov, systémy nakládání s odpady, kanalizace, vodovody, čistírny odpadních vod, ad. Pojďme se na celou výzvu podívat podrobněji:
Kde peníze z fondů Evropské unie pomohly?
Pozvánka na Konferenci příkladů dobré praxe
Vyjednávání podmínek získávání prostředků z fondů Evropské unie v období 2007-13 se sice zpožďuje, to ale nic nemění na faktu, že Česká republika bude mít k dispozici dosud nevídané množství peněz z těchto fondů. A k jejich úspěšnému čerpání bude třeba velkého množství kvalitních projektů. Především inspirací pro budoucí žadatele mají být vybrané v letech 2004-2006 úspěšně realizované projekty, které v kongresovém sále Krajského úřadu kraje Vysočina 20.června představí sami jejich realizátoři na Konferenci příkladů dobré praxe s podtitulem „10 úspěšných..“.
Představeno bude deset příkladů dobré praxe – projektů či kombinací projektů z kraje Vysočina, které byly v období 2004-2006 podpořeny ze Společného regionálního operačního programu. Účastníci konference se dozví o tom, jak úspěšní žadatelé připravovali své projekty do oblastí cestovního ruchu, vzdělávání, dopravy, informačních technologií a rozvoje firem; jaké obtíže museli překonat při jejich realizaci a jak se s celým složitým procesem vypořádali. Dostatek prostoru zbude i na diskuzi nad jednotlivými projekty. Více informací naleznete zde
Další aktuální informace! ROP Jihovýchod. IOP. OP Lidské zdroje a zaměstnanost. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Ve spolupráci s EUROCENTREM Jihlava jsme pro vás připravili seminář o dalších operačních programech. Opět se nám podařilo zajistit přednášející přímo z míst, kde se podmínky čerpání peněz z jednotlivých operačních programů připravují – tedy z tzv. řídících orgánů. Aktuální informace vám přednesou zástupci Regionální rady NUTS II Jihovýchod, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.Více informací zde
Aktuální informace z první ruky! OP Podnikání a inovace. OP Životní prostředí. OP Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko. OP Doprava.
Čerpání z fondů EU v programovém období 2007-13 se pomalu rozbíhá. Objevují se první výzvy k předkládání žádostí o podporu. Přestože má vyjednávání operačních programů pro období 2007-13 zpoždění, je nyní nejvyšší čas seznámit se s jejich aktuálním zněním. Z tohoto důvodu pro vás intenzivně připravujeme tematické semináře k jednotlivým operačním programům a snažíme se zajistit přednášející přímo z míst, kde se podmínky čerpání peněz z jednotlivých operačních programů připravují – tedy z tzv. řídících orgánů.
NNO z Vysočiny připravují projekt na vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Nestátní neziskové organizace z Vysočiny se rozhodly připravit společný projekt, který řeší problematiku kvalifikace pracovníků v sociálních službách, na základě nových požadavků Zákona o sociálních službách. Realizační tým partnerů zjišťuje v současné době formou elektronických dotazníků skutečnou poptávku po produktech, které by byly hrazeny především z prostředků ESF a subjektům ze sociální oblasti by tak mohly být nabízeny bezplatně. Projekt je připravován v rámci projektu Partnerství pro Vysočinu a jeho předložení je plánováno na období prvních výzev pro financování projektů z prostředků ESF v plánovacím období 2007 – 13. V případě Vašeho zájmu, dotazník naleznete zde
Vaše poslední šance být o krok napřed! Vzdělávací moduly jsou opět tu
Operační program Podnikání a inovace 2007-13 zahájil předběžné registrace projektových žádostí... Regionální operační program Jihovýchod prošel technickým hodnocením Evropské komise... Víte, co to znamená? První výzvy k podávání žádostí o podporu v programovacím období 2007-13 se blíží. Některé programy slibují jejich vyhlášení už na sklonku letošního léta. Je tedy nejvyšší čas, začít připravovat vlastní projekty.
Nevíte, jak na to?
Podnikatelé pozor! Vyhlášeny první výzvy Operačního programu Podnikání a inovace
Od 1. 3. do 31. 5. mají podnikatelé z bývalého okresu Třebíč možnost podávat své tzv. registrační žádosti do programu Rozvoj. O něco delší čas, až do 31. 12., mají všichni vysočinští podnikatelé uvažující o expanzi na zahraniční trhy na předběžnou registraci svých projektů do programu Marketing.
Koncepce nikoli převratná
Když už byla vláda na svém zasedání 28.2. ve schvalování zásadních dokumentů týkajících se Evropské unie (viz. níže), přistoupila k této problematice zodpovědně a schválila informaci o realizaci Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR a návrh komunikačních priorit vlády na rok 2007. V tomto článku se dozvíte, jak si informování o evropských záležitostech naše vláda představuje, několik opravdu důležitých kontaktů a jako bonus kam se podějí úředníci dávno zrušeného ministerstva informatiky.
Jak je to doopravdy? Nejaktuálnější informace o vyjednávání nového programovacího období!
Před nedávnem jsme na této stránce slíbili, že vás budeme pravidelně informovat o dalším dění, které se týká vyjednávání programovacího období EU 2007-13, výhledu na schválení operačních programů a možných termínů vyhlášení prvních výzev. Nutno říci, že nám naplňování tohoto slibu centrální orgány, zejména Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) příliš neusnadňují. Pro srovnání – dvě zprávy z tiskového servisu MMR: http://www.mmr.cz/index.php?show=001021547 a http://www.mmr.cz/index.php?show=001021594. Zajímavá časová smyčka!! Názor nechť si laskavý čtenář udělá sám.
Hledáte rakouského partnera pro vaše projekty?
Chtěli byste předložit projekt do nového operačního programu Územní přeshraniční spolupráce Česko – Rakousko? Chybí vám rakouský partner? Nabízíme vám pomoc. Zúčastněte se „burzy partnerů“! Najdete partnera pro svůj projekt, a ještě mnohem víc.
Připravujeme...
Stále se sami sebe ptáme, co bychom pro vás v rámci projektu Partnerství pro Vysočinu měli ještě vytvořit, abychom vám co nejvíce usnadnili přípravu vašich projektů... A docházíme k přesvědčení, že informace, která přijde včas a do těch správných rukou, je nad zlato...
Programové období 2007-13 je tu... Co se aktuálně děje?
Už je tady! Rok 2007. Počátek nového programového období EU.. Chvíle, kdy se k nám začínají nezadržitelně valit miliardy z Bruselu.. Výzva následuje výzvu, desítky a stovky projektů pomohou zlepšit život v České republice...
Tak takhle nějak jsme si leden 2007 představovali na začátku roku 2005, když jsme společně s vámi zahajovali přípravu kraje Vysočina na programové období EU 2007-13.

Jaká je realita?

Formulář : STRUČNÝ POPIS ROZVOJOVÉHO ZÁMĚRU
Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster