Databáze NNO

Současně se sběrem dat pro Komplexní analýzu nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina (11/05 - 05/06) získal Odbor regionálního rozvoje také kontaktní údaje na nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), které jsou s jejich souhlasem zpracovány do této databáze. V ní jsou NNO děleny do oblastí podle oboru činnosti.

Oblasti působení NNO

 • činnosti jinde neuvedené
 • filantropie a dobrovolnictví
 • hospodářská a profesní sdružení
 • komunitní rozvoj a bydlení
 • kultura
 • mezinárodní aktivity
 • náboženství a církve
 • odbory
 • ochrana práv, obhajoba zájmů, politika
 • ochrana životního prostředí
 • památky
 • sociální služby
 • sport
 • volný čas
 • vzdělávání a výzkum
 • zdraví

  Databáze slouží jak potřebám Krajského úřadu, tak jednotlivým NNO, městům, obcím, všem zájemcům o spolupráci s neziskovým sektorem.
  Zde uveřejněné údaje budou pravidelně aktualizovány a doplňovány. Pokud máte nový nebo správný údaj, kontaktujte Ditu Marešovou (tel. 564 602 531, maresova.d@kr-vysocina.cz ) .
  Doplnit novou organizaci do databáze můžete také prostřednictvím nabídky Přidat NNO v levém sloupci.

  Současně vychází také publikace NNO v tištěné podobě, kde jsou jednotlivé organizace řazeny podle místa působení. Publikaci je možno získat na Odboru regionálního rozvoje KrÚ, Žižkova 16, Jihlava.
 • Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster