Statistické údaje o nestátní neziskové organizaci(pro potřeby databáze NNO)
název NNO:
(oficiální, uváděný při registraci)
právní forma:občanské sdružení
obecně prospěšná společnost
nadace, nadační fond
církevní právnická osoba
zapsaný ústav
zapsaný (pobočný) spolek
oblast působení:
  
postavení ve struktuře organizace:
(vyplňují organizace s centrálním řízením - krajskými, okresními či celostátními centry)
adresa sídla
(oficiální adresa sídla)
uliceč.p.
město
PSČ
kontaktní adresa:
(adresa, na níž je pravidelněvyzvedávána pošta organizace)
označení schránky (jméno, firma)
uliceč.p.
město
PSČ
Telefon (mobil)
email
www stránky
datum registrace NNO:
Doplňkové informace:Název nadřazené organizace:
IČ nadřazené organizace:
Hlavní činnost:
Cílová skupina:(zatrhněte jednu nebo více možností)
a) děti a mládež (do 26 let) i) romská komunita (specifické problémy)
b) rodiny j) závislí na alkoholu/drogách
c) rizikové skupiny dětí a mládeže k) uprchlíci, imigranti, cizinci
d) senioři l) obyvatelé venkova
e) osoby se zdravotním postižením m) veřejnost obecně
f) osoby v sociální nouzi n) oběti násilí
g) příslušníci národnostních menšino) jiné:
h) ženy/dívky  
Produkty:
NNO je členem KOUS:
Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster