Aktuálně


IV. kolo vzdělávacích modulů
Seminář pro starosty obcí do 500 obyvatel
Konference „Možnosti financování projektů ze strukturálních fondů EU“
Setkání regionalistů v rámci přípravy na programovací období 2007 –2013 Vílanec, 29. – 30. 11. 2007
Seminář Systém protikorupčních opatření - 21. 6. 2007
Tématický seminář - ROP NUTS II Jihovýchod, Integrovovaný operační program, OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - 18. června 2007
Tématický seminář - OP Podnikání a inovace, OP Životní prostředí, Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko a OP Doprava - 4. června 2007
Příprava programovacího období 2007 - 13 pro koordinátory zástupce místních partnerství ve Velkém Meziříčí - 8. - 9. 2. 2007
Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster