Aktuální výzvy - zdroje financování

Hledání:
oblast působení:  
typ zdroje:  

Nápověda: null = prázdný záznam
Tato výzva se týká pouze projektů realizovaných v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst schválených ministrem pro místní rozvoj.

Podporované aktivity:
a) Revitalizace veřejných prostranství
- úpravy sídlištního prostoru (úprava, obnova či výstavba veřejné zeleně...)
- parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře (lavičky...)
- výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury (parkovací plochy, pěší komunikace, chodníky, cyklistické stezky...)
- výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury (zařízení na odtok přívalových vod, opatření na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením...)
- budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch...
b) Regenerace bytových domů
- zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí
- práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu
- sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby
- rekonstrukce technického vybavení domů
- výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí
- zajištění modrního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov

Typ zdroje financování: Strukturální fondy EU


Program /dotační titul:Integrovaný operační program -> 5 Národní podpora územního rozvoje -> 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Vhodní žadatelé: Obce/města;Podnikatelské subjekty   (a.s, k.s., v.o.s., s.r.o.) a družstva;Sdružení vlastníků bytových jednotek;NNO (o.p.s., nadace + nadační fondy, občanská sdružení, církevní pravnické osoby) + organizace jimi zřizované;Fyzické osoby nepodnikající;Fyzické osoby samostatně výdělečně činné se živnostenským listem


Datum uzávěrky: kontinuální výzva

vloženo: 07.08.2009 08:59:49
zdroj dat: Výzva MMR ČR (www.mmr.cz)
Cílem programu je podpořit aktivní zapojení občanů do veřejného života na lokální a regionální úrovni a zajistit krátkodobé projekty, které vznikají jako odpověď na překvapivé změny či již vyhrocené situace v komunitách nebo regionech.

Příklady podporovaných aktivit:
- odborné posudky
- plánování a organizace informačních kampaní k aktuálním kauzám
- petiční akce
- poradenství a konzultace
- organizaci místních referend
- právní služby a náklady spojené se soudními spory
Atd.

!Prostředky jsou čerpány průběžně do vyčerpání prostředků!

Typ zdroje financování: Nadace a nadační fondy


Program /dotační titul:Rychlé granty


Vhodní žadatelé: NNO (o.p.s., nadace + nadační fondy, občanská sdružení, církevní pravnické osoby) + organizace jimi zřizované


Datum uzávěrky: kontinuální výzva

vloženo: 13.01.2010 15:02:24
zdroj dat: Výzva nadace VIA (www.nadacevia.cz)
Historie vložených zdrojů - výzvy po uzávěrce
Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster