Aktivity projektuVZDĚLÁVACÍ MODULY
Vzhledem ke stále nízkému povědomí o projektovém řízení, možnostech čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, o problematice strategického řízení, veřejné podpory, auditu, kontrolní funkce, atd. jsme ve spolupráci s partnery definovali a vytvořili informačně-vzdělávací moduly.
PARTNERSTVÍ a tvorba místních partnerství
Cílem této části projektu je vybudovat funkční krajské PARTNERSTVÍ, tedy platformu, na níž by se nyní a v budoucnu odehrával otevřený dialog o dalším rozvoji kraje.
PODPORA PRO PŘÍPRAVU A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
Získávání peněz z evropských fondů není snadnou záležitostí. Při žádání o podporu je třeba vypracovat projekt podložený odbornými ekonomickými analýzami a studiemi.
KONFERENCE
Informovat o průběhu realizace projektu bude hlavním úkolem konferencí.
Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina
Neziskový sektor je v oblasti zaměstnanosti, ale též ekonomického významu a potenciálu růstu obzvláště těžko uchopitelnou oblastí.
Strategie a systémy řízení kvality veřejné správy
Zahraniční aktivity
Vybudované a ustálené krajské rozvojové partnerství bude připomínkovat ROP kraje Vysočina.

Zpět
Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster