Strategie a systémy řízení kvality veřejné správyAkční plán pomocí metody CAF
Strategie kraje pomocí metody BalancedScorecard
Zpracování metodiky rozvojové strategie kraje
Benchmarking obcí s rozšířenou působností


Zpět
Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster