Výstupy projektuJednání pracovníků regionálního rozvoje
Dne 10. prosince 2008 se od 10 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu kraje Vysočina B-3.15 konalo setkání pracovníků kraje a příslušných pracovníků obcí s rozšířenou působností III. stupně, kteří mají ve své náplni oblast regionálního rozvoje.
Setkání regionalistů - květen 2008
Dne 21. května 2008 se od 10 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu kraje Vysočina B-3.16 konalo setkání pracovníků kraje a příslušných pracovníků obcí s rozšířenou působností III. stupně, kteří mají ve své náplni oblast regionálního rozvoje.
Inovační podnikání, analýza fungování a poskytování služeb Věděckotechnologickými parky v ČR
Závěrečná konference projektu Partnerství pro Vysočinu
Seminář pro starosty obcí do 500 obyvatel
Konference „Možnosti financování projektů ze strukturálních fondů EU“
Setkání regionalistů v rámci přípravy na programovací období 2007 –2013
Prezentace Integrovaných projektů
Systém protikorupčních opatření – 21. 6. 2007
Konference příkladů dobré praxe – materiály ke stažení
Tématický seminář k operačním programům – Regionální operační program NUTS II Jihovýchod, Integrovaný operační program, OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – 18. června 2007
Tématický seminář k operačním programům – Podnikání a inovace, Životní prostředí, Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko, Doparava.
Studie o výměně zkušeností v cestovním ruchu mezi regiony Vysočina a Champagne-Ardenne
Zápis ze semináře TIC - 17. 5. 2007
Příprava na programovací období 2007 – 2013 pro koordinátory a zástupce místních partnerství – Velké Meziřičí, 8. – 9. 2. 2007
BRUSEL Open Days 2006
Analýza absorpční kapacity září 2006
Pracovní zasedání řídícího týmu
II. Konference
Závěrečná zpráva z benchmarkingu obcí s rozšířenou působností
KOMPLEXNÍ ANALÝZA NNS V KRAJI VYSOČINA
DATABÁZE NNO V KRAJI VYSOČINA
Regionální operační plán kraje Vysočina
Místní operační plán (MOP) - Telč
Místní operační plán (MOP) - Světlá nad Sázavou
Místní operační plán (MOP) - Chotěboř
Místní operační plán (MOP) - Náměšť nad Oslavou
Místní operační plán (MOP) - Moravské Budějovice
Místní operační plán (MOP) - Nové Město na Moravě
Místní operační plán (MOP) - Bystřice nad Pernštejnem
Místní operační plán (MOP) - Žďár nad Sázavou
Místní operační plán (MOP) - Havlíčkův Brod
Místní operační plán (MOP) - Humpolec
Místní operační plán (MOP) - Pacov
Místní operační plán (MOP) - Pelhřimov
Místní operační plán (MOP) - Jihlava
Místní operační plán (MOP) - Velké Meziříčí
Místní operační plán (MOP) - Třebíč
Sebehodnotící zpráva CAF
Seminář "Fondy EU a jak na ně" aneb "Kdo je připraven, není překvapen"
Analýza absorpční kapacity září 2005
I. regionální konference
Analýza absorpční kapacity kraje Vysočina - březen 2005.


Zpět
Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster